Yüksekokullar Birim Faaliyet Raporu   


Mevzuat İnceleme ve Denetleme Komisyonu
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Satın Alma ve İhale Komisyonu
Muayene ve Mal Kabul Komisyonu
Geçici Kabul Komisyonu
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Eğitim Komisyonu