Misyon & Vizyon   Misyon


Eğitimde; sürdürülebilir, kaliteli eğitim veren lider üniversitelerden biri olmak, Bilimsel üretim, uygulanabilir teknoloji ve yenilikçi çalışmalar yapmak, Topluma katkı yapmak, Kendi kendini denetleyen yenileyen geliştiren, sürdürülebilir bir üniversite idare sistemi kurmak, Kendi ekonomik kaynaklarını geliştiren ve çeşitlendiren bir üniversite olmak Uluslararası akredite programlara sahip olmak


Vizyon


Türkiye’de ve dünyada saygın üniversitelerden biri olmak.